paket tur sözleşmesinden dönme ve bedel iadesi


Antalya, 13 Kasım 2020

‘‘paket tur sözleşmesinden dönme ve bedel iadesi’’

‘koronavirüs’ nedeniyle seyahat ve dolaşımların can güvenliği açısından ülkemiz ve tüm dünyada olan tehlikesi malum olup tüm yasal haklarımız ve tüketici haklarımızı içeren mucbir sebepler dahilinde sözleşmelerin feshi, bedel iadesi hususunda tüketicilerin yaşadıkları sorunlar mağduriyetlerine neden olmaktadır. Bu sorunlardan paket tur sözleşmelerini değerlendiren Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “ödeme yapmalarına karşın verilmeyen hizmet nedeniyle sözleşmenin feshedilmeyerek bedel iadesi yapılmaması durumunda mağduriyet yaşayanların, yapılan yasal düzenlemeleri göz önüne alarak mutlaka tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine müracaat etmeleri gerektiğini” söyledi. 

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği (PTSY) m. 4/1-f uyarınca; paket tur sözleşmeleri “Paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeleri ifade eder”.

PTSY m. 16/2 uyarınca; paket turun başlamasına veyahut bir diğer tabir ile hareket tarihine 30 günden daha fazla olan sözleşmelerde tüketicilerin fesih bildiriminde bulunması halinde; ödenmesi zorunlu (vergi, harç vb.) yasal yükümlülükler hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının/tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. PTSY m. 16/4 uyarınca; paket turun başlamasına 30 günden az kalmış olmasına rağmen fesih bildiriminde bulunulursa, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3.kişilere ödenip belgelendirilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç geri kalan tüm bedelin tüketiciye kesintisiz iadesi söz konusu olacaktır.

Taraflar arasında akdedilen paket tur sözleşmesinde yer alan mücbir sebeplerde sınırlı saymaya gidilerek, salgın hastalığın mücbir sebep kapsamına alınmadığı veyahut Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği’nde yer alan haklardan feragat edildiğine dair bir “sorumsuzluk kaydı” sözleşmeye eklendiği durumlarda, tüketicinin bu sebeplerden dolayı haklarından mahrum olup olmayacağı hususunda ise PTSY m. 18 uyarınca tüm bu kayıtlar geçersizdir. Aynı zamanda bu kayıtlar, TKHK m.5 uyarınca tüketici aleyhine olduklarından haksız şart sayılacak ve kesin hükümsüz olacaklardır. Yapılacak kesintiler cüz’i tutarları içermekle birlikte dürüstlük kuralına aykırı olmayacak şekilde bir miktarın belirlenmesi gerektiği açıktır. PTSY m. 16 uyarınca; fesih bildiriminin acenteye ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde tüketiciye ödediği bedel iade edilmelidir. 

15 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’’ gereği 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine geçici madde eklenmiştir.

Derneğimize paket tur sözleşme feshine dair müracaatta bulunan tüketici Ş.K. için, müdahil olunarak Antalya İl Hakem Heyetine ‘‘bedel iadesini içeren sözleşmeden dönme’’ talepli yapılan başvuru sonucu 30/10/2020 tarih ve 005120200000304 karar sayılı kararı ile TÜKETİCİNİN TALEBİNİN KABULÜNE VE TÜKETİCİNİN ÖDEDİĞİ BEDELİN FAİZİYLE BİRLİKTE TÜKETİCİYE İADESİNE oy birliği ile karar vermiştir.

Tüketicilerin haklarını savunmaktan imtina etmemeleri ve kamu kurumlarına ve mahkemelere başvurmaktan kaçınmamaları, aksi halde mağduriyetlerinin artarak devam edeceği, STÖ’ler ile her zaman bağlarını korumalarının kendi menfaatlerine olacağı dikkate alınmalıdır.

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

Hukukçu/Ekonomist

https://www.burdurgazetesi.com/wp-content/uploads/2020/11/14-Kasim-2020-Burdur-Gazetesi.pdf

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property