‘‘ araç değer kaybı ’’


Antalya, 12 Nisan 2017

‘‘ araç değer kaybı ’’

Sürücü ve araç sahiplerinin kazalar sonrasında araçlarında meydana gelen değer kayıpları ve tespit edilen kusurları oranında tazmin hakları konusunu değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “araç sahipleri, mevzuattaki değişiklikleri takip etmeli, sigorta teminatları dahilinde olan ve piyasa şartlarında yaşadıkları maddi zararlarının tazmini için muhakkak yasal haklarını  kullanmalılar” dedi.  

Araç değer kaybı; hasar nedeniyle tamir gören aracın ikinci el yani piyasa değerindeki maddi düşüşü ifade eder. kazada kusuru bulunmayan  sürücünün araç değer kaybını karşılayacak taraf kazaya neden olan ASLİ KUSURLU SÜRÜCÜDÜR. Bu nedenle araç değer kaybının karşılanması aşamasında trafik sigortası devreye girecektir.

Bir hasar alan araçta maddi hasar oluşması durumunda, otomobil aksamlarında değişiklik olabilir. Araç parçası veya herhangi bir aksamın değişimi araç orjinalliğini bozan durumlardır, aracın ikinci el piyasadaki değerini düşüren de bu değişimlerdir. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta ekspertizleri tarafından yapılabileceği belirtilmiştir.

Araç Değer Kaybını Talep Edebilme Şartları;

1)Araçta Değer Kaybı oluşturacak maddi hasarın meydana gelmiş olması,

2)Meydana gelen kazada %100 kusurlu bulunmuş olmamak,

3)Kazanın son 2 yıl içerisinde meydana gelmiş olması.

Uygulamada en sağlıklı ve yargı mercilerince itibar edilen araç değer kaybı hesaplanma şekline göre aracın; Hasar geçmişi ve niteliği, Kilometresi, Marka ve model bilgisi, aracın donanımı, Aracın yaşı/Üretim yılı, Kaza öncesi nakit değeri, Trafiğe çıkış tarihi, Onarım yeri, Hasarlanma şekli, Plastik parça istisnaları gibi pek çok faktör dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Araç değer kaybı tazminatı taleplerinde zamanaşımı süresi 2 yıldır.

2918 sayılı KTK, Kar.Trf.Yönetmeliği ve yeni yasalaşan değişiklik hükümleri, 6098 sayılı TBK’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (giderleri ödeme borcu) Madde 1426- (1) ve sair yasal mevzuat değerlendirildiğinde SİGORTACILARIN hak sahiplerine karşı yükümlülükleri açıktır. Ayrıca KUSURLU taraftan RÜCU hakkı da yasal mevzuatta belirtilmektedir.

Kazaya sebebiyet veren yani kusurlu aracın trafik sigortası ile birlikte araç sahibi ve sürücüsü müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.

Araç değer kaybına uğrayan ruhsat / araç sahibi‘  ‘Sigorta Tahkim Komisyonu’ na (tahkim yoluyla)  yada ‘Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava yoluyla zararını tahsil edilebilmektedir. Ancak ilk yapılacak işlem; ilgili belgeleri tam olarak temin ederek KUSURLU SÜRÜCÜ/ARAÇ SAHİBİNİN SİGORTA ŞİRKETİNE TALEP BAŞVURUSUNDA bulunmaktır. Tahkim Komisyonuna başvuru için dava açma yoluna gitmemiş olmak ve tahkim başvuru formunu dikkatlice doldurarak gerekli harcı yatırıp zararın tazminini istemek en kısa yol olarak görünmektedir.

Kasko ve araç değer kaybı ilişkisine bakıldığında genellikle kasko poliçelerinin onarım nedeniyle ortaya çıkan araç değer kayıplarını teminat altına almadığı söylense de bu konu dava konusu olduğunda farklı değerlendirmelere tabidir ve bazı sigorta şirketleri, kasko kapsamında araç değer kaybı güvencesine de tam/genişletilmiş kasko teminatlarıyla açıkça yer vermektedir.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

Çalışma Ekonomisti (Hukuk)

 

 

http://anadoludahaber.com/blog/2017/04/13/arac-deger-kaybi/

http://www.7-24haberci.com/arac-deger-kaybi/70299/ 

http://www.reelpiyasalar.com/haber/otomotiv/25202/arac-deger-kaybini-talep-edebilme-sartlari;.html

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property