‘‘ kaza sonrası ticari kazanç kaybı ’’


Antalya, 23 Haziran 2017

‘‘ kaza sonrası ticari kazanç kaybı ’’

Trafikte istemeden de olsa sıklıkla yaşadığımız kazalar sonucunda meydana gelen zararlar karşılıklı maddi ve manevi kayıplarımızı beraberinde getirmekte olup, mağdur ve kusursuz olan tarafın ‘ ticari kazanç kaybı’ şeklindeki taleplerine dikkat çeken Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “ticari kimliğe sahip olan mağdur tarafın kusur oranlarını dikkate almaları, aracın tamirde bekleme süresini, ikame araç temini şartları ve süresini, ispat sorumluluğunu ve sebepsiz zenginleşmeye neden olmayacak istemlerini mevzuata göre değerlendirerek başvuru yapmaları gerektiğini” söyledi. 

Trafik kazasında, mağdur araç sahibinin diğer tazmin istemleri beraberinde kazanç kaybı da meydana gelebilir. Hasar gören aracın onarım süresi boyunca kullanılamaması ya da işletilememesi nedeniyle ortaya çıkan bu zarar, ticari araçlarda (taksi,otobüs servis araçları, minibüs vb.ticari araçlar) kazanç kaybı tazminatının konusudur.

İkame araç bedeli; kaza nedeni ile aracın onarım gördüğü süreçte kullanılamaması nedeni ile uğranılan bir diğer maddi kayıp olup oluparaçta meydana gelen hasar miktarına göre aracın kaç iş gününde tamir edileceği hususunda bilirkişi tespiti istenerek, sonucuna göre karar verilmesi; Kazanç kaybı belirlenirken davacının aracını çalıştırmaması nedeniyle zorunlu giderleri olan yakıt ve amortisman masrafları yapmadığı dikkate alınarak bu miktarın mahsubu ile net kazanç kaybının tespit edilmesi gerekir.

Kazanç kaybı şeklinde karşı taraf sürücü yada ruhsat sahibinden istenilen talepler, zorunlu giderler çıkarılarak belirlenmelidir. Aksi halde bunlara dikkat edilmeden ödenecek tazminatlar ‘sebepsiz zenginleşmeye’ neden olacaktır.

Kazada motorlu araç zarar görmüş ise, öncelikle aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir. Kaza sonucu bu tür bir uyuşmazlık sözkonusu ve yargıya başvurulmuş ise mahkeme tarafından öncelikle aracın tamir süresi karşılığında oluşan zarar hesaplanması için bilirkişiden görüş alınır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum, herkesin iddiasını ispat etmek zorunda olmasıdır.

Yasal hükümlere baktığımızda; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK)’nin (6)’ncı maddesinde “Kanunda aksine bir hüküm bulunma*dıkça taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. " düzenlemesi esas alınarak ispat yükü konusu inceler.  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) İspat yükü MADDE 190- (1) ‘İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir’ hükümleri açıktır.

Kazanç kaybı tazminatı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. Son iki yıl içinde yaşanan kaza nedeniyle zarar gören mağdurlar ticari kazanç kaybı talebinde bulunabilirler.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / KazaMağdurDer Gn.Bşk.

 

http://www.sigortahaber.com.tr/kaza-sonrasi-ticari-kazanc-kaybi/ 

http://www.7-24haberci.com/kaza-sonrasi-ticari-kazanc-kaybi/73316/ 

http://bireyselemeklilikhaber.com/tag/kaza-sonrasi-ticari-kazanc-kaybi-sigorta-haber-sigorta-haber/

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property