2016 Yılı Pasaport Ücretleri-Harçları


25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine göre; 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere;

(Diplomatik, hususi damgalı, hizmet damgalı, umuma mahsus münferit pasaportlar için)

Pasaport cüzdan bedeli  : 87.50. TL.

(6) sayılı tarifede belirtilen yeni harç bedelleri;

6 Aya kadar                      :111.70 TL.

1 Yıl için                           :163.30 TL

2 Yıl için                           :266.40 TL.

3 Yıl için                           :378.30 TL.

3 Yıldan fazla süreli          :533.10 TL.    olarak belirlenmiştir.

 

Vatandaşlarımızın 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle pasaport işlemleri buna göre yapılacaktır.​​  (pasaport.pol.tr)   31/12/2015

HUSUSİ ve HİZMET DAMGALI PASAPORTLAR İÇİN HARÇ ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR.

Yeni Pasaportlarda çocuklar ebeveyn pasaportuna işlenmediği için pasaport alan her kişi için defter bedeli ödenecektir.

Madde 5– 29.06.2001 tarihli ve 4705 sayılı Yurt dışına çıkışlardan harç alınması ve 4481 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında 1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1– Yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına 15 TL harç alınır.

Bakanlar kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve harç miktarını üç katına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir.

NOT: İnternet üzerinden yapılan defter ve harç ödemeleri müracaat esnasında kabul edilmeyecektir. Şayet internet üzerinden ödeme yapmış ise ödeme yaptğı bankadan usulüne uygun düzenlenmiş örneği sitemizde mevcut olan makbuz alınıp ibraz edilmedikçe başvuru yapılamaz.


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property