KazaMağdurDer


                                                                                                                  

KAZA MAĞDURLARI, SOSYAL GÜVENLİK VE TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı "Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği” dir. Derneğin kısaltılmış adı ‘KazaMağdurDer’dir.

...

Madde 35-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 35 (otuzbeş) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property