‘‘ trafik sigortasında rücu hakkı ’’Antalya, 26 Nisan 2017

‘‘ trafik sigortasında rücu hakkı ’’

Trafik kazaları sonrasında sigorta teminatı kapsamında olan zararların tazmininin yasal mevzuata göre sigorta şirketleri tarafından karşılanmakta olduğu halde, yapılan düzenlemeler ile taraflara yüklenen sorumlulukları değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü;“zararların tazminini  gerçekleştiren ve ödeme yapan sigorta şirketlerinin ödedikleri tazminatı geri almak için kazalarda kusur faktörünü gerekçe kılarak rücuu davasına başvurduklarını” söyledi. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’ nda yapılan düzenlemeler (14 Mayıs 2015 R.G.)  uygulamada taraflara ciddi yükümlülükler getirmiştir.

Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı konu başlığında (B.4.);

‘Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir’  denilmektedir.

Kusurla ilgili rücuu hakkı maddesinde ise;

B.4.a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,

B.4.b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,   sigortalıya rücu edilir denilmektedir.

Burada ağır kusur olarak değerlendirilecek haller;

1-Kırmızı ışık ihlali,

2-Emniyet şeridi ihlali,

3-Ters yön ihlali ‘Taşıt Giremez’ uyarı levhalarına aykırı davranma,

4-Ticari araçlarda belirlenen taşıt kullanım süresinin üzerinde araç kullanma,

5-Motorsiklet sürücüsünün kusurlu olduğu kazalarda motorsikletteki yolcunun kask kullanmaması,

6-Takograf kullanımı zorunlu araçlarda hız sınırı ihlali,

7-Araç trafiğinin gidiş dönüş şeklinde bölünmüş olduğu yollarda sürekli çizgi ile ayrılan şerit ihlal edilerek trafiğin karşı yönden akış şeridine geçilmesi suretiyle hatalı sollama,

8-Araçların trafiğe çıkış için yetkilendirilmiş kurumca periyodik olarak yaptırılması zorunlu olan muayene süresini doldurduğu halde muayene yaptırmadan trafiğe çıkılması veya muayenede ağır kusur tespitine rağmen trafiğe çıkılması sırasında gerçekleşen kazalar.

Sigorta şirketlerinin ödeme yaptıkları hemen her tazmin konusunu ağır kusur ve kast değerlendirmesi yapmadan rücu dava konusu haine getirerek sigortalı ve sürücülerden geri almak istemelerine karşı sürücü ve araç sahiplerinin muhakkak itiraz haklarını kullanarak ve yasal hükümlere dikkat çekerek hareket etmeleri menfaatlerine olacaktır.

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

Çalışma Ekonomisti (Hukuk)

  

http://www.etraf.com.tr/ozel-haberler/trafik-sigortasinda-rucu-hakki-h75964.html

http://www.reelpiyasalar.com/haber/otomotiv/25452/trafik-sigortasinda-rucu-hakki-.html

http://www.7-24haberci.com/trafik-sigortasinda-rucu-hakki/70901/


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property