'hakkını arayan tüketici kazanıyor'


Antalya, 05 Aralık 17

‘‘hakkını arayan tüketici kazanıyor’’

Tüketicilerin satın aldıkları faturalı ve garantili ürünleri kullanımı sırasında karşılaştıkları sorunlarda, firmalara yaptıları başvurularda kullanıcı hatası olmasa dahi yasal haklarının karşılanmadığı ve uymak zorunda oldukları halde firmalarca kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmediğini değerlendiren Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “ tüketicilerin satın aldıkları ürünlerle ilgili belgeleri mutlaka muhafaza etmeleri gerektiğini, karşılaştıkları sorunları firmaya sözlü ve yazılı olarak bildirmerinin önemini, olumlu cevap alamamaları durumunda ise tüketici hakem heyetlerine eksiksiz bilgi ve belgelerle şikayet haklarını kullanarak muhakkak başvuruda bulunmalarını” söyledi. 

Tüketicilerin çoğunlukla ayıplı mal ve ayıplı hizmet ile mesafeli satışlarda ve satış sonrası hizmetler konularında sorun yaşadıkları, tarafımıza ve diğer tüketici derneklerine gelen şikayetlerden açıkça görülmektedir.

6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu’nda yasal hükümler açık olup taraflara yüklediği sorumluluklar bellidir. Tüketicilere şikayetleri esnasında satıcı firmalar tarafından ‘‘kullanıcı hatası yada garanti kapsamı dışında’’ gibi hak mağduriyetine neden olacak yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır. Tüketicilerin durumu iyi tespit etmeleri, açıklamalarını iyi yapıp belgelerini sunarak hakem heyetlerine başvuruda bulunmaları halinde gerek duyulduğunda zaten bilirkişi incelemesi ile sorun belirlenmektedir.

Tüketicilerin yaşadıkları benzeri sorunlara örnek bir olaydan dolayı, KazaMağdurDer-Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ali KÖRÜKÇÜ’nün Hakem Heyetine yaptığı şikayet ve başvuruda; Antalya Muratpaşa İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı da yaşanan mağduriyeti ve şikayeti değerlendirerek (20/11/2017 tarih ve 086820170002834 karar s.) tüketiciyi haklı bulmuştur. Hakem Heyeti ürünle ilgili bilirkişi incelemesi yaptırmış, satılan ürünün ayıplı olması, ürün arızası, reklam ve ilanlara aykırı özellikler taşıması nedeniyle satıcı firmayı ürün ücretini faiziyle birlikte ödemeye mahkum etmiştir.

Tüketici Hakem Heyetlerine şikayet ve başvurular gerek bizzat dosya teslimi ile yapılabildiği gibi son düzenlemeler ile e-devlet kapısından bireysel olarak veyahutta avukatı aracılığı ile dahi TUBİS - Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilmekte, tüm belgeler de buradan sisteme eklenerek ilgili Hakem Heyetine yönlendirilerek gönderilebilmektedir.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

İş ve Sosyal Güv.Huk.Uzm.

 

http://www.antalyaburada.com/ekonomi/hakkini-arayan-tuketici-kazaniyor-haberDetayi-27-haberNo-60775.html#.WjmKnd9l99M 

http://www.turkiyedehaber.com/haber/8360/genel/hakkini-arayan-tuketici-kazaniyor.html 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property