‘‘ Emekli Maaşınız HACZEDİLEMEZ ’’


 

Antalya, 19.12.2015

‘‘ Emekli Maaşınız HACZEDİLEMEZ ’’

Son günlerde ülkemizde icra işlemlerinde yaşanan artış nedeniyle ‘emekli maaşına haciz’ konusunda endişe yaşayarak ne yapacağını bilemeyen emeklilerimizin bu konuda bilmeleri ve yapmaları gerekenleri değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Kaza Mağdurları Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Mehmet Mestan;‘‘SGK mevzuatında maaşınız, takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez hükmüyle korunur’’ dedi. 

Haciz, borçlu bir kişinin borcuna karşılık, gayrimenkul, menkul ve kendi alacaklarına icra cebri ile kısıtlama yapılması, el konulması durumudur.

16.06.2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince tüm sigorta tiplerinin SGK çatısı altında yer almasından ötürü her sigortalı 5510 sayılı yasa kapsamına alınmıştır.

2008 yılından önce uygulanan ve T.C.Emekli Sandığı Kanunu 5434 kapsamında yer alan Devlet Memurları Emeklileri emekli maaşlarına haciz konulabilirdi (5434 sayılı kanunda emekli maaşlarına haciz konulamaz hükmü bulunmadığın sebebiyle).

5510 sayılı kanunun 93. maddesi gereğince aylık ve ödenekler; ‘‘takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez’’ hükmü amirdir (SGK/Sigorta Emeklileri İşlemleri Daire Başkanlığı / 11.09.2009 / 2009-14 sayılı genelge).‘‘Borçlunun(emeklinin) maaşına olan haciz talepleri borçlunun muvafakatının bulunmaması durumunda İcra Müdürünce reddedilir’’ hükmü de 5510 sayılı kanunun 93.maddesi 1.fıkrasına eklenerek durum açıklanmaktadır.

YANİ EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEMEZ!!

12 Nisan 2011 tarih ve 27903 sayı ile resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 2009/19, K: 2011/4 sayılı kararı ile bu durum açıklanmıştır.

Emeklilerin dikkat etmesi gereken hususlara elince;

1-Herhangi bir sözleşme imzalarken emekli maaşınızın haczedilmesi ve maaş hesabınıza bloke konulması maddesini kabul etmeyiniz, sözleşmeden çıkartınız.

2-Emekli maaşınıza gelen haciz ve bloke için icra müdürlüğüne gidip muvafakat vermeyiniz, haciz işlemi yapılan banka hesabınızın maaş hesabı olduğunu dilekçe vererek bildiriniz,; icra müdürlüğünün bankaya bildirim yazısını takip ediniz, elden teslim etme yolunu deneyiniz.

 

Mehmet MESTAN

Yön.Kur.Üyesi

0 537 406 09 69

 http://www.adananinsesi.com/etiket/Mehmet%20mestan.html


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property