‘‘yediemin otoparklarda oluşan zararlar’’


Antalya - 30 Aralık 2020

‘‘yediemin otoparklarda oluşan zararlar’’

Araçlarını otoparka bırakan, hazcolunan araçlarla ilgili yediemin otopark işletmelerine araçlarını teslim eden gerçek ve tüzel kişilerin araçlarında meydana gelen zararlar mağduriyetlerine neden olmaktadır. Bu konuda yasal mevzuata dair hukuki değerlendirme yapan Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “ zarar gören ve mağduriyet yaşayanların hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hukuki destek alarak bilinçlenmeleri ve yasal mevzuat dahilinde mulaka tazmin talebinde bulunmalarının gerektiğini” söyledi. 

Tazminat isteminin temeli TBK.’nın 561 ve devamı maddelerinde düzenlenen saklama sözleşmesine dayanmaktadır. Saklama bir sözleşmedir ki onunla saklayıcı, saklatanca kendisine bırakılan taşınır bir malı kabul etme ve onu güvenli bir yerde koruma borcu altına girer. (Davalı) tarafın, sözleşmenin kendisine yüklediği güven ve özenle koruma borcuna aykırı davranması nedeniyle oluşan zararı ödemesi gerekmektedir.

Türk Borçlar Kanununun 579. maddesine göre (davalının) sorumluluktan kurtulması için zararın saklatan veya ziyaretçisi ya da beraberinde veya hizmetinde bulunan kimseye yükletilebilecek kusurdan, mücbir sebepten ya da eşyanın niteliğinden doğduğunu ispat etme zorunluluğu sözkonusudur.

Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğunu düzenleyen Türk Borçlar Kanununun 579. maddesi “Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenler, kendilerine bırakılan veya çalışanlarınca kabul edilen hayvan, at arabası, bunlara ait koşum ve benzeri eşya ile motorlu taşıt ve eklentilerinin yok olmasından, zarara uğramasından veya çalınmasından sorumludurlar. Ancak işletenler, zararın saklatan veya ziyaretçisi ya da beraberinde veya hizmetinde bulunan kimseye yükletilebilecek kusurdan, mücbir sebepten ya da eşyanın niteliğinden doğduğunu ispat etmekle, bu sorumluktan kurtulurlar. Ancak, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu, kendilerine veya çalışanlarına bir kusur yüklenmedikçe, saklananların her biri için alınan günlük saklama ücretinin on katını aşamaz.” hükmünü içermektedir.

Otopark İşletmeciliği yapan firmalar aldığı ücret karşılığı bu hizmeti vermektedir. Dolayısıyla kendisine teslim edilen araçları ve muhteviyatını özenle korumak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Otoparka teslim edilen aracın, yediemin otopark işletmecisi tarafından gözetim ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle zarar gören araçlara dair başkaca bir tarafa kusur izafe edilmesi mümkün değildir. (T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ  2017/267 E. - 2017/274 K. 01.06.2017)

Bu hususlarda mağduriyet yaşayanların, hak ihlallerine karşı bilinçli olmaları, hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşları ile bağlarını artırmaları ve bu kuruluşlardan destek alarak başvurularda bulunmaları menfaatlerine olacaktır.

 

 Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

 Hukukçu/Ekonomist

  

https://www.fibhaber.com/yerel/yediemin-otoparklarda-olusan-zararlar-h126169.html

 

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property