''Trafik ve Kasko sigortalarını ayırımı''


 

Antalya, 01.11.2015

“Trafik ve Kasko sigortalarını ayırımını iyi yapmalı ve verilen teminatlara dikkat etmeli” 

Sigorta poliçelerinin aşırı zamlanması ve kazalardan dolayı araç değer kaybının ne şekilde karşılanacağını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Kaza Mağdurları Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “tüketici trafik ve kasko sigortalarını ayırımını iyi yapmalı ve verilen teminatlara dikkat etmeli” dedi. 

Trafik sigortalarında 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren başlayan yeni düzenleme ile kaza yapanlar yandı. Teminatlar ve ödeme şartları değiştirilince sigorta şirketleri de poliçe fiyatlarına fahiş zam yaptı. Yeni dönemle poliçelerde teminatlar yükseltilip, kapsam genişletilmesi sonucunda fiyatlar uçuşa geçti.

Yeni düzenleme sonrasında kaza yapan ve bunun karşılığında hasar ödemesini alan sürücü poliçesini yenilemek istediğinde, karşısına 900 ila 1.000 TL gibi prim ödeme zorunluluğu çıkıyor.

Yapılan düzenleme ile ’eşdeğer parça’ kullanımıyla yapılan onarımlar ve kazalardaki aracın değer kaybından doğan zararlar da artık sigorta kapsamına alındı. Sigorta kapsamındaki genişletme ise primlere direkt yansıdı. Düzenlemeden sonra Zorunlu Trafik Sigortası 2 yılda 10 kat zamlanmış oldu.

İki yıl önce aracın kayıtlı olduğu şehir, araç sahibinin yaşı ve sigorta geçmişine göre trafik sigortası yapılmaya başlandı. Bu düzenleme ile primler yüzde 50’ye yakın artmıştı ve şimdi ise iki yıl önce aracına 200 liraya trafik sigortası yaptıran vatandaş artık yaklaşık 2.000 TL ödüyor!!

Bir diğer hususta meydana gelen trafik kazasında hasar gören motorlu aracın bu hasar nedeniyle piyasa değerinde oluşan azalma, yani “araç değer kaybı”!!

Kazada kusuru bulunmayan sürücünün araç değer kaybını karşılayacak taraf kazaya neden olan sürücüdür. Bu nedenle araç değer kaybının karşılanması aşamasında trafik sigortası devreye girecektir.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperlerince yapılabileceği belirtilmiştir.

Kaza nedeniyle araç değer kaybına uğrayan araç tek olmayabilir. Kazada sorumluluğu bulunan kişilerin aracında da değer kaybı meydana gelebilir. Ancak trafik sigortası tek bir kişinin araç değer kaybını karşılar, bu kişi kazada sorumluluğu bulunmayan veya sorumluluk oranı az olan kişidir. Kazaya neden olan kişilerin güvencesi ise kasko sigortası olacaktır.

Kasko ve araç değer kaybı ilişkisine bakıldığında; genellikle kasko poliçeleri, onarım nedeniyle ortaya çıkan araç değer kayıplarını teminat altına almaz. Bu nedenle de kasko sigortasından talepte bulunulamaz. Ancak bazı sigorta şirketleri, kasko kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer vermektedir. Araç değer kaybı için güvence veren şirketler, bu kaybı karşılayacak, araç sahibi çok daha rahat hareket edecektir. Bu nedenle kasko teklifi alırken teminatlar sorgulanmalıdır.

Aracınızda meydana gelen değer kaybı miktarı ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından hesaplanarak “değer kaybı tespit raporu hazırlanmakta ve ilgili kazaya ilişkin hasar evraklarınızla birlikte dosyanız oluşturulduktan sonra kusurlu olan karşı aracın trafik sigortasından, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak (tahkim yoluyla)  tahsil edilebilmektedir. Araç değer kaybı tazminatı taleplerinde zamanaşımı süresi 2 yıldır.

Tüketicilerimizin mağdur olmaması için trafik kurallarına uymaları ve poliçelerindeki teminatlara dikkat etmelerini gerekir.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

                                       

 kasko ve trafik sigortalarinda teminatlara dikkat

http://www.sanalbasin.com/kasko-ve-trafik-sigortalarinda-teminatlara-dikkat-edilmeli-11294023/

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property