‘‘tüketiciler, ısı yalıtımı yönetmeliğine dikkat!!’’


Antalya, 04.02.2016

‘‘tüketiciler, ısı yalıtımı yönetmeliğine dikkat!!’’

 

Yasal zorunluluklardan kaynaklanan konut fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketicilere yansımalarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Antalya Kaza Mağdurları Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Hukukçu/Ekonomist Ali Körükçü; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde ısı yalıtımının zorunlu hale gelmesiyle konut talep ve fiyatlarının değişebileceğini ” söyledi.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  ve  bu  kanuna  bağlı  olarak  çıkartılan  Binalarda  Enerji  Performansı  Yönetmeliğine göre 1 Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir.

Yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir.

Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gelmektedir. Olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise  C enerji sınıfını alacaktır.

Yeni inşa edilen binaların enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Aksi halde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni(ruhsat) de alınamayacaktır.

Mevcut binalar 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Mevcut binalar için enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanızın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Yönetmeliğe göre 2017 yılından sonra binanızın enerji sınıfının C sınıfının altında olması halinde ise bina sahiplerini pek çok yaptırım beklemektedir.

Yapılacak düzenlemeler ile binalar enerji sınıflarına göre bir vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Binalar atık enerji verimliliklerine göre vergilendirilebilecek, en çok vergiyi G sınıfı en az vergiyi A sınıfı olmak üzere verimliliklerine göre ödeyeceklerdir.

2017 yılından sonra tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır.

‘Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir’ hükmünde bu zorunluluk açıklanmıştır.

Böylece satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Bu da binalara olan talebe ve yapı fiyatlarına yansıyacaktır. 

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

 

http://gazetebir.com.tr/haber/yalitima-yasal-zorunluluk/

 http://www.abgazetesi.net/haber/15476-tuketiciler-isi-yalitimi-yonetmeligine-dikkat.html


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property