Huzur Hakkı Nedir?


Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Huzur Hakkı, bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır.

Huzur hakkı kimlere ödenir?

Huzur Hakkı ödemesi, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabilir.

Huzur Hakkı hesaplanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Şirketin huzur hakkı vermesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi ya da karar defterinde karar alınması gerekir ancak noter tasdiki gerekmez. Yine de özellikle birden çok ortaklı şirketlerde ileride bir itiraz olması söz konusu ise tescil yaptırılması daha uygun olur.

Huzur hakkı hesaplanırken Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapılır. Gelir vergisi oranları 2015 senesi için aşağıdaki gibidir. Vergi hesaplanan tutarlar ve oranlar yıldan değişebilir.

 

KAZAMAĞDURDER

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property