'elektrik faturası ve icra takibi'


Antalya,  06.07.2018

''elektrik faturası ve icra takibi ’’

Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri durumunda mağduriyetlerine neden olduğunu, Tüketicilerin yasal hükümleri ve durumu iyi tespit etmeleri gerektiğini söyleyen Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “ tüketiciler fatura-borç ödemelerinde gecikmeleri durumunda yapılan tebligat, icra takibi ve bunun gibi işlemleri yasal süreleri ve geçerliliklerini dikkate alarak iyi takip etmeli ve haksız işlemlere mutlaka süresinde itiraz etmeliler dedi.

6 Aralık 2017 tarihli ve 7063 sayılı Kanun’nun 11. maddesiyle’’ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nun 68/1 fıkrasında değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile İlçe tüketici hakem heyeti için sınır 4.570 TL’ye, İl tüketici hakem heyeti için sınır 6.860-TL’ye yükseltilmiştir. 6.860 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Tüketiciyi ilgilendiren diğer değişiklik ile; elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet faturası ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş doğrudan icraya verilebileceği sözkonusudur. Yeni düzenlemede, icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanabilecek olup daha önce firmalar ve bankalar, tüketicilerle yaşanan 3.600 liranın altındaki uyuşmazlıklarda mahkeme kararı olmaksızın, ‘ilamsız icraya’ gidemiyorken artık 6.860 liranın altındaki alacakları için mahkeme kararı olmaksızın faturasını ya da banka borcunu ödemeyen tüketici aleyhine icra işlemlerini rahatlıkla başlatabilmektedirler. Bu değişiklik ile Yargıtay 13. HD.’nin ‘'icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi zorunludur… ‘‘ şeklindeki içtihadının geçerliliği artık kalmamıştır.

Durumu fırsata çeviren firmaların herhangi bir ihtar göndermeden işlem yaptığı, borç-fatura ödenmediği için özellikle elektrik tedarikçi firmalarınca icra takibine geçildiğine son zamanlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durumda tüketiciler hem icra işlem masraflarını,faizi ve hemde vekalet ücretini ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Oysa; tüketiciler borçlu sıfatıyla tebliğ tarihinden itibaren yasal 7 günlük süre içerisinde durumu da açıklayan ve gerekçelendirecek şekilde borca itiraz etmeli ve tedarikçi firmaya abonelik için ödedikleri elektrik depozito bedelini de belirterek temerrüde düşmedikleri için borcun, ferilerinin oluşmadığını belirtmeli; sadece asıl alacak - fatura miktarını ödeyerek diğer faiz ve vekalet ücretlerini ödemekten de kurtulabileceklerdir.

Antalya CK Akdeniz Elk.Dağ.A.Ş.’nin Nisan 2018 tarihinde yaptığı bir icra takibine; KazaMağdurDer tarafından tüketici adına yapılan itirazla (Antalya 8.İcra Dairesi 2018/5157 E.) asıl borç ödenmiş ve kalan faiz,vekalet ücreti vs.ödenmeyerek haksız işlem iptal edilmiştir.

Tüketicilerin yasal süreleri dikkate alarak itiraz etmekten imtina etmemeleri kendi menfaatlerine olacaktır.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

 

http://www.turkiyedehaber.com/haber/8564/ekonomi/elektrik-faturasi-ve-icra-takibi.html

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property