‘‘trafik sigortasında kusurlu sürücü, tazminat ve araç değer kaybı’’


 

Antalya, 14.02.2016

‘‘trafik sigortasında kusurlu sürücü, tazminat ve araç değer kaybı’’

1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Genel Şartlarda yapılan düzenlemeler ile Sigortacı ve Sigortalılara ciddi yükümlülükler getiren Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası konusunu değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve (Antalya)Kaza Mağdurları Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü;sigorta şirketleri, ödedikleri tazminatları sadece kazaya neden olan kusurlu sürücüye rücu edebilecekler ve kazalarda mağdur tarafın onarım giderleri dışında araçta oluşan değer kayıplarını da ödeyecekler” dedi. 

14 Mayıs 2015 (Sayı:29355) tarihli resmi gazetede yayınlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca düzenlenen ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ na yönelik ilgililerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek mevzuattaki bu yenilikler uygulamada taraflara ciddi yükümlülükler getirmiştir.

Sigorta şirketleri, sürücülerin kendi kusurundan dolayı vefatı ya da sakatlıkları halinde kusurlu sürücüye trafik sigortasından tazminat ödemeyecek; herhangi bir nedenle, mahkeme kararına istinaden ödeme yapsalar dahi ödedikleri bu tazminatı mirasçılarından talep edebilecek yani rücu edebileceklerdir. Yeni düzenlemede ehliyetsiz araç kullananlar sigorta kapsamı dışında tutulurken, kazanın ancak trafik kurallarının ağır ihlali sonucu oluşması halinde sigorta şirketleri, ödedikleri tazminatları sürücülerden talep edebileceklerdir.

Sigorta şirketlerine, aracı kullanan sürücü kusurlu da olsa maddi ve bedeni zararların aracı sigorta ettirenden talep etmesi hakkı yeni düzenleme ile kaldırılmış ve sigorta şirketlerinin ödedikleri tazminatları sadece kazaya neden olan kusurlu sürücüye rücu edebilecekleri hükmü getirilmiştir.

Hasar gören araçta “Eşdeğer parça” kullanımıyla yapılan onarımlar ve kazalardaki aracın değer kaybından doğan zararlar da sigorta kapsamına alınırken, artık kazalarda mağdur tarafın onarım giderleri dışında araçta oluşan değer kayıplarını da sigorta şirketi ödeyecektir.

Araç değer kaybının hesabına ilişkin aracın yaşı, kilometresi, piyasa değeri ve onarılan parça sayısının etkili olduğu bir formül kullanılarak eksper tarafından hesaplanan değer kaybı bedeli de mağdur tarafa ödenecektir.

Genel Şartlar kapsamında sigorta teminat türleri, “maddi zararlar teminatı”, “sağlık giderleri teminatı”, “sürekli sakatlık teminatı” ve “destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı” olarak belirlenmiştir. 

Sağlık giderleri teminatının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğunda olduğu, hak sahibinin aracının Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ölçütleri karşılayan dilediği onarım merkezinde onarılmasını talep edebileceği, hasara uğrayan aracın onarım giderlerinin araç değerini aşması ve eksper raporuyla tam hasara uğramış olması(PERT) durumda, aracın hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminatın ödenmeyeceği önemle bilinmelidir.

 http://www.gazeteplus.com/guncel/bu-haberi-mutlaka-okuyun-h132758.html

 http://caydeniz.com/trafik-sigortasinda-kusurlu-surucu-tazminat-ve-ar

http://www.sigortahaber.com.tr/tr-TR/haberler/3724/trafik-sigortasinda-kusurlu-surucu-tazminat-ve-arac-deger-kaybiac-deger-kaybi/

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property