'haklı azilde tüketici kazandı'


Antalya, 23 Mart 2019

‘‘haklı azilde tüketici kazandı’’

Tüketicilerin firmalarla yaptıkları ön sözleşme ve sipariş ettikleri ürünlerde yaşadıkları sorunlar sürekli gündeme gelmekle birlikte, birde bu sorunların çözümünde tüketiciler hukuki destek alarak mağduriyetlerinin giderilmesi için vekil avukat tayin etmekteler fakat zaman zaman haklarının gereğince savunulmaması gibi maalesef olumsuz durumlarla karşılaşmaktadırlar. Konuyu değerlendiren Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “tüketicilerin firmalar ile ön sözleşme ve siparişlerle ilgili gereğince bilgi ve belge alarak işlemlere başlamalarını, ayrıca avukat tayininde ön sözleşme yaparak haklarının savunulmasında izlenen yolu takip etmelerini, bir eksiklik ve aksaklık görmeleri durumunda kendilerinin duruma müdahale etmekten imtina etmemeleri gerektiğini” söyledi. 

Antalya’da yaşayan derneğimiz üyesi tüketici T.G. bir mobilya firmasından ürünler sipariş etmiş, gelen ürünlerden ayıplı olanlarının değişimini talep etmiş, uzun süre beklenen ürünlerin istenilen şekilde olmaması nedeniyle firmaya başvurmuş daha sonra da hukuki destek alarak mağdur olmamak için avukat K.A.’yı vekil tayin etmiştir.

Firmaya durumun yazılı bildirimi için vekil avukatca ihtarname yazılmış, noter ihtarname bedeli ve avukata ödenecek bedel tüketici tarafından peşinen ödenmiş, daha sonra tüketici firma ile görüşmeye de avukatını kendisi alıp götürmüş fakat vekil avukatın görüşmede kendi haklarına dair ve başkaca hiçbir şeye müdahil olmaması, sonrasında da hiçbir işlem yapmaması nedeniyle firma ile sorununu kendisi kısmen de olsa defi bela şekliyle tamamlamıştır.

Tüketici tarafından vekil tayin edilen avukat ile aralarında herhangi bir sözleşme olmadığı ve başkaca bir işlem de yapılmadığı halde, avukat K.A. sonradan serbest meslek makbuzu düzenlemiş ve ‘çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma hizmeti’ olarak belirttiği makbuza istinaden tüketici aleyhine avukatlık ücreti talebiyle icra takibi başlatmıştır. Yapılan haksız işlemler ve mağduriyetini derneğimize bildiren üyemiz T.G.’nin tüm bilgi ve belgeleri ile yasal mevzuat hükümleri değerlendirilerek öncelikle aleyhine başlatılan icra takibine dair itirazı yapılmış ve takibin durdurulması sağlanmıştır.

Tüketici daha sonra da kusurlu davranışları nedeniyle güven ilişkisinin sarsılması, özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi, müvekkilin bilgi alma hakkına hiçten uymaması ve yerine getirmemesi, ihtarname düzenlemesi haricinde hiçbir aktif hizmet vermemesi nedenleriyle avukat K.A.’yı görevinden azletmiştir.

(Av. Yas 34, 134, Tbb Mes. Kur 3,4): Avukatın müvekkilinin hak ve menfaatlerini koruma, kollama görevi aslıdır. Bu görev yapılırken de mutlak karşı taraf esas alınmalı, müvekkillerinin talimatı olsa dahi uyuşmazlıklarla ilgili yasal yollara denenmeli, avukatın müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güvenlerini sarsacak söz ve eylemlerden kaçınmalı, Yasa ve Meslek Kuralarını aykırı davranışı varsa doğrudan şikâyet yolu kullanılmalıdır.

Tüketicinin aleyhine başlatılan icra takibini durdurması üzerine Tüketici mahkemesine dava açan (vekil) avukatın başvurusu, parasal sınırlar dahilinde olmaması nedeniyle reddolunmuştur. Tüketici mahkemesi tarafından başvurusu reddolunan avukat, tüketici aleyhine Muratpaşa İlçe Tüketici Hakem Heyetine şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Derneğimizin müdahil olduğu bu hususta üyemiz olan tüketicinin, firma haricinde bir de vekil avukat ile ilgili mağduriyet yaşamaması için verilen hukuki destek ve savunmaları sonucunda,avukatı tarafından yapılan bu başvuru da yine reddolunarak (04/03/2019 tarih ve Karar No:086820190001234) TÜKETİCİ HAKLI BULUNMUŞTUR.

Tüketicilerin yaptıkları tüm iş ve işlemlerde mevzuata uygun bilgi ve belgeleri almaları, haklarını savunmaktan imtina etmemeleri ve özenle davranmaları gerektiği, aksi halde mağduriyetlerinin artarak devam edeceği; Tüketici örgütleri ve diğer STÖ’ler ile her zaman bağlarını korumalarının kendi menfaatlerine olacağı açıktır.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

Hukukçu/Ekonomist

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property