‘‘engelliyseniz vay halinize’’


 

 

Antalya, 05.05.2016

‘‘engelliyseniz vay halinize’’

Engellilerin hakları, yaşadııkları sorunlar ve çözüm yolları konularını değerlendiren Antalya Kaza Mağdurları Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “Maalesef engelli insanımız toplumsal destekten uzak, sorunlarıyla kendi başına bırakılmış ve çözümsüzlüğe itilmiş haldedir,mevzuatta olmasına rağmen kendi konutlarındaki asansör kullanım hakkından bile yararlanamayan engelli insanımıza destek olalım” dedi. 

Engelli bir vatandaşımızın ikamet ettiği sitede engelli asansörü olmadığı halde mağdur olduğu, yönetimin yeni bir asansör projesi yaptırdığı ve çalışmalara başlandığı; bunun üzerine kendisinin yönetime başvuruda bulunarak yapılacak olan asansörlerin engelliler için belirtilen standartlarda olmasını istemesine rağmen olumlu cevap alamaması nedeniyle STK olarak bizlere sorununu bildirmesi üzerine yaptığımız çalışmalarda kendisine destek olduk.

Engellileri ilgilendiren mezuaatta belirtilen hususlar ve yapılan değişiklikleri incelediğimizde;

1-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtildiği üzere; F) Yenilik ve ilaveler /I - Faydalı olanlar: (Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) ‘‘Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır... İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır... denilerek site yönetim olarak toplantı talep edilmesi gerekmektedir.

2-5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda belirtildiği üzere;Erişilebilirlik/Madde 7- (Değişik:6/2/2014-6518/69md.):‘‘Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır... denilerek kanun engelli haklarından bahsetmektedir.

3-Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde; Madde 7.05.12 ‘‘ASANSÖRLER Bina giriş katı döşemesinden son kat tavan döşemesi üst kotuna kadar bina yüksekliği (12,50) metreyi aşan binalarda bedensel engellilerin de kullanabileceği, standartlara ve yönetmeliklere uygun ve yük taşımaya elverişli asansör yapılması zorunludur... denilerek yönetmelik standart ölçüleri ve engelliler için yapılması gerekenleri açıkça belirtmektedir.

Ayrıca son olarak da Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2017 tarihinden yürürlüğe girmesiyle belediyeler bu imar yönetmeliğini kullanacak. Yönetmelikte, bu tarihten sonra yapılacak tüm binalarda asansörün engelli erişimine uygun olarak tasarlanması ve en az 10 kişilik olması şart koşuldu. "Asansör, yönetmelik gereği ölçülerinin 120 santimetre ile 180 santimetre ölçülerinde olacak. Bir bedensel engellinin tekerlekli sandalye ile asansör içinde manevra yapabilmesi için ölçüler genişletildi...’’ denilerek yasal şartların sınırlarının genişletilerek uygulanacağı belirtilmiştir.

Engelli vatandaşlarımızın yasal haklarını aramalarında STK’lardan yardım ve destek almaları; öncelikle mağduriyetine neden olan tarafa yasal hükümleri bildiren yazılı dilekçe ve ihtarname göndermeleri, olumlu cevap alamamaları durumunda ise ilgili resmi kurumlara müracaatları halinde mağduriyetleri giderilecektir.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Genel Başkan

 

 https://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/manset-haberleri/18809-engelliyseniz-vay-halinize.html

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property