İkametgah Değişikliği Yapma


 

İkametgah, bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer anlamına geliyor. Taşınan kimselerin ikametgahlarını da gittikleri yere almaları gerekiyor.

İkametgah değişikliği nüfus müdürlükleri aracılığı ile yapılıyor. Yapmanız gereken taşındığınız yeni yerin il nüfus müdürlüğüne gidip adresi bildirimi yapılması gerekiyor.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla; beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmiyor. Daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı isteniyor.

Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyanı kabul ediliyor.

Beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması nedeniyle halen dolu olarak gözükmesi durumunda; adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler istenir. (yeniemlak.com)

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property