Magna Carta Nedir?


Magna Carta, Latince bir kelimedir. Türkçe'de "Büyük(Özgürlük) Fermanı" anlamına gelmektedir.

Magna carta, 1215 yılında derebeylerin, İngiliz kralı I. John'u zorlayarak elde ettikleri hakların tümünü içeren belgeye verilen addır. Bu belge kralın yetkilerini karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır.

Magna carta'daki en önemli madde 39. madde olarak görülüyor bu madde şöyledir;

"Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak veya hapsedilmeyecek veya mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak veya kanun dışı ilan edilmeyecek veya sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır."

maddesi vatandaşların hakları ve özgürlükleri açısından çok önemli kurallar getirmiş olup, hukukun üstünlüğü ilkesinin birçok ülkede yerleşmesine neden olmuştur.

Magna carta 63 tane maddeden oluşmaktadır.

Magna Carta'nın İngiltere Kralı John tarafından imzalanmış orijinali kaybolsa da dört kopyası varlığını sürdürmüştür.

Magna carta'nın en önemli 3 maddesi hangileridir?

Magna carta'nın en önemli 3 maddesi ilk 3 maddesidir. Bunlar şunlardır;

1- Hiçbir hür insan, yürürlükteki kanunlara başvurulmaksızın tutuklanamaz, hapsedilemez, mülkü elinden alınamaz, sürülemez veya herhangi bir şekilde yok edilemez.

2- adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir hür yurttaş ondan yoksun bırakılamaz.

3- Yasalar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli kilise adamları ile baronlardan meydana gelen bir kurula danışılmadan, haciz yoluyla veya zor kullanılarak toplanılamaz.

Magna carta'yı imzalayanlar kimlerdir?

Papa III. Innocentius, Kral John ve baronları.


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property