sosyal medya ilanlarından satın alınan ürünler


Antalya, 22 Ağustos 2018

''sosyal medya ilanlarından satın alınan ürünler ’’

Tüketicilerin internet ve sosyal medya üzerinden sunulan ilanlara itibar ederek ve güvenerek verdikleri siparişler ile yaptıkları alışverişlerde büyük mağduriyetler yaşandığını söyleyen Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “ tüketiciler satın alacakları ürünlerle ilgili mutlaka ön sözleşme yapmalı, proforma fatura istemeli, firma/satıcı bilgilerine sahip olmalı ve kapora ödemesinde mutlaka ödeme belgesi almalılar” dedi.

Sosyal medya ve internet üzerinden cazip ilanlar vererek tüketicilerin ilgisini çeken bazı satıcı ve firmalar, tüketicilerden ön siparişleri aldıktan sonra ürünle ilgili ön ödeme alarak karşılığında hiçbir belge de vermeksizin ticari faaliyetlerini tek taraflı menfaatleri doğrultusunda devam ettirmektedirler.

Oysa yapılan alışverişlerde; Ticaret Kanunu ve tüketicileri kapsayan 6502 sayılı TKHK’na göre ve diğer yasal mevzuat dahilinde tüm işlemler hukuki olarak yürütülmelidir. Satcı/firma yasal kaydı olan bir mükellef olmalı, sattığı ürünlere dair tüm kayıtları yapmalı ve ürün fatura ve garantisini de tüketicilere sunmalıdır.

Verilen ilan ve ürün cazibesine kapılan tüketiciler ise, alışverişleri sonunda ürünlerin kalitesizliği, eksik ve ayıplı olması, fatura ve garantisinin taraflarına verilmemesi gibi sorunlarla karşılaşarak mağdur olmaktadırlar. Fakat zararlarını sineye çekmeden tüm elde edebilecekleri delillerle parasal sınırlar dahilinde İlçe/İl Tüketici Hakem Heyetlerine yada sınırları aşması durumunda ise Tüketici Mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Benzeri bir alışverişde Antalya’da yaşayan ve Sosyal medya üzeinden satıcı imalatçı firma ile bağlantıya geçerek mobilya grubu siparişi veren bir tüketici; ayıplı ürün teslimatı yapıldığı cihetle satıcı firmaya itiraz etmiş, cayma hakkı ve ödediği bedelin de tarafına geri verilmesini satıcıdan talep etmiş FAKAT olumsuz ve saygısız tavırlarla karşılaşmıştır. Üstelik satıcı ürün faturasını da tüketiciye vermemiştir.

Bu durumdaki tüketicinin Mağdur ve Tüketici Hakları savunuculuğu yapan KazaMağdurDer’e durumu aktarmasıyla birlikte satıcı firma hakkında yasal başvurular yapılmış, vergi dairesi ve denetmenliğine fatura kesmeme ile ilgili durum bildirilmiş olup, gelen denetmenlerce durum tespiti yapılarak satıcı hakkında işlemlere başlanmış ve ayrıca ilçe hakem heyetine ayıplı mal ve hizmetle ilgili şikayette bulunulmuştur.

KazaMağdurDer tarafından tüketici adına yapılan müracaat ile; Antalya Muratpaşa İlçe Tüketici Hakem Heyeti şikayeti ve yaşanan mağduriyeti değerlendirerek (13/08/2018 tarih ve 086820180003592 kar.s.) tüketiciyi haklı bulmuştur. Hakem Heyeti ürünle ilgili bilirkişi incelemesi yaptırmış olup satılan ürünün ayıplı olması, ürünün kırık-çizik-deforme vb. çıkması nedeniyle satıcı imalatçı firmanın ‘‘ürün ücreti 3.050.00 TL’yi tüketiciye geri ödenmesine’’ karar vermiştir.

Yapılan son düzenlemeler ile e-devlet kapısından bireysel olarak veyahutta avukatı aracılığı ile dahi TUBİS - Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilmekte, tüm belgeler de buradan sisteme eklenerek gönderilebilmektedir.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

İş ve Sosyal Güv.Huk.Uzm.

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property