‘‘ tarımsal faaliyetlerde kazalar ve mevzuat ’’


Antalya, 09 Mayıs 2017

‘‘tarımsal faaliyetlerde kazalar ve mevzuat’’

Tarımsal alanda faaliyetler sürecinde yaşanan iş ve trafik kazalarının oldukça yoğun olarak karşımıza çıktığını ve yasal mevzuata göre taraflara yüklenen sorumlulukları değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “kazaların niteliğini, sebep ve sonuçlarını, mevzuat açısından hukuki durumunu ve tarafların yükümlülüklerini iyi tespit ederek yasal bildirim ve başvuruların mutlaka yapılması gerektiğini” söyledi. 

Tarım sektörü; erken ölüm, yaralanma ve hastalık açısından inşaat ve madencilikten sonra en tehlikeli üçüncü iş koludur. Son yıllarda iş kazaları ve buna bağlı ölümler tarım sektöründe artış göstermekte, eksik kayıt ile bildirimlere rağmen tarım ilaçları ile zehirlenme vakaları bildirilmektedir. Tarım çalışanları, doğa kaynaklı afetler (sel, heyelan, fırtına, yıldırım, deprem, yangın vb.) açısından en korunmasız gruplardandır.

Tarım sektörü çalışanları; sosyal güvenlik açısından yetersiz, örgütsüz, yetersiz ulaşım ve hijyen koşullarında yaşayan kişilerdir. Mevsimlik tarımda daha fazla olmak üzere kadın ve çocuk yaş grubu çalışanı en fazla olan sektördür.

Tarımsal alanda çalışan işçilerin iş kazaları; hatalı davranış veya teknik bir arıza nedeniyle ortaya çıkan ve sonucunda her zaman bir sakatlanma, ölüm ya da tahrip görülmese bile, belirli bir faaliyetin tamamlanmasını engelleyen olaylardır.

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre; “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren” denmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda iş kazası ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

6331 sayılı İSGİ-İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; kamusal yükümlülükleri, işveren yükümlülüklerini ve tarım çalışanlarının yükümlülüklerini içeren geniş kapsamlı hükümler içermektedir.Türkiye geneli iş kollarına göre iş kazalarında; Tarım-Orman kazalarının oranı %21’dir.

Tarım Sigortaları Kanunu (5363 sayılı) ile; yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere ve hastalık gibi risklere teminat verilmiş ve bunlardan etkilenen çiftçilere, çeşitli şekillerde kamu yardımı yapılmış ve yapılmaktadır.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM); Kanun kapsamındaki risklerin teminat altına alınması, hasarların tespit edilmesi, tazminat ödemelerinin yapılması ve hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla kurulmuştur.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ ndan ikişer, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Havuzun İşletici Şirket ’den birer üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşturulmuştur.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

Tarım Ekonomisti (Y.L.)

 

https://www.tarimdanhaber.com/haber/tarim/is-kazalarinin-5te-1i-tarim-ve-ormanda//


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property