‘‘ ticari kredi komisyon bedelini geri almaktan vazgeçmeyin...’’


 

Antalya, 23.08.2016

‘‘ ticari kredi komisyon bedelini geri almaktan vazgeçmeyin...’’

Tüketiciler olarak kredi kartın üyelik aidatları, dosya masrafları, abonelik sözleşmeleri, ayıplı ürünler vb. gibi diğer uyuşmazlıklarda yasal parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak sorunlarımızı çözümleme yoluna gittiğimiz halde, işin mahkeme yolunda devam etmesi gerektiğinde özel ve tüzel kişiler olarak çekincelerimiz ve bilgi eksikliğimiz nedeniyle haklarımızdan vazgeçtiğimizi değerlendiren Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “haklarımızdan vaçgeçmeyelim ve gerekli hukusal desteği sivil toplum örgütlerine müracaat ederek alalım, haksızlığa boyun eğmeyelim” dedi. 

Tüketiciler olarak özellikle bankalar ile ilişkilerimizde bireysel haklarımızın kazanılmasında herhangi bir harç ve masraf gerektirmeden müracaat yolunun açılması, Tüketici Hakem Heyetlerine olan başvuruların yoğunluğunu artırdı. Yapılan kanun ve yönetmeliklerdeki düzenlemeler tüketicilerin haksızlık karşısında sessiz kalmalarını ve mağdur olmalarının önüne geçmeye başladı. Bu konuda çalışmalar yapan bakanlık tüm Türkiye’de il ve ilçelerdeki halen 1.100 olan hakem heyeti sayısını 600-700 rakamına düşürüp personel ve raportörlerin niteliğini artıracak bir düzenleme olacağını belirtti.

Sıklıkla rastladığımız ise tüketicilerin hakem heyeti kararlarında lehine olan hallerde dahi karşı tarafın Tüketici Mahkemelerine müracaat etmeleri durumunda 15 gün içerisinde savuma yapmamaları ve alacakları için çaba sarfetmemeleri halidir. Bu konuda karşı tarafın vekalet ücreti ve masrafların ödenmesinde endişe duyan tüketiciler maalesef haklarından feragat etmektedirler. Oysa her itiraz ve dava konusunun durumu farklılıklar göstermekte olup verilen kararlar ve içtihatlar da genelde tüketicinin lehine sonuçlanmaktadır. Harç ve masraflar konusunda verilen kararlar da maktu oran değil nispi oran dikkate alınmaktadır; bu da tüketicinin büyük oranda mağduriyetinin önüne geçmektedir.

Diğer bir konu ise tüketicinin işletmesi adına yaptığı işlemde tacir sıfatını kazanması nedeniyle hak arama durumudur. Ticari işlemlerde hakem heyetleri mevzuat gereği yapılan müracaatlarda görevsizlik kararı vererek herhangi bir değerlendirme yapamamaktadır. Bu durumda olan işletme sahibi tacirler mutlaka 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gerekleri haricinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerini de dikkate almaları ve özellikle dava konusu ticari kredi işlem komisyonunda durumun bir gabin yani taraflardan birinin darda kalma halinden, tecrübesizliğinden yada düşüncesizliğinden istifade edilerek oluşturulan açık oransızlık halinin sözkonusu olması halini gerekçe göstererek Asliye Ticaret Mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca bu konuda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2014/13315 E. 2014/13503 kararında, emsal şekilde olan yerel mahkeme kararı onanmış bir içtihattır. İşletme sahibi tacirlerin bunu da başvurularında mutlaka belirtmeleri menfaatlerine olacaktır.

 

Ali KÖRÜKÇÜ

KazaMağdurDer Gn.Bşk.

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property