‘‘elektrik aboneliğiniz yapılmıyorsa…’’


 

 

Antalya, 19.04.2016

 ‘‘elektrik aboneliğiniz yapılmıyorsa…’’

 Enerji piyasasında tedarikçi firmalar ve tüketiciler arasındaki ilişkilerde tüketicilerin aleyhine keyfi davranışların sıklıkla yaşandığını ve gelen şikayetlerin her geçen gün arttığını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Antalya Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; “ tüketiciler haklarını aramalı, firmaların keyfiyetine teslim olmamalı ve tepkilerini yasal sınırlarda mutlaka sonuna kadar ortaya koymalılar” dedi. 

Tüketicilerin özellikle hizmet sektöründe abonelik sözleşmeleri yaparken kaşılaştıkları sorunların artarak devam ettiği gözlenmektedir. Şayet sorunların çözümü için tüketiciler başvuru usüllerini yasal sınırlarda doğru bilmez ve kullanmazlarsa da maddi ve manevi zararları artacaktır. Enerji sağlayıcı ve tedarikçi firmaların tüketiciler aleyhine yaptıkları son haksız ve hukuksuz uygulamalar tüketicilerimize ‘cinnet hali’ yaşatmaktadır. Yaşamımızda olmazsa olmazı ifade eden elektrik enerjisinin kullanımında, gerçek veya tüzel kişilerin konut yada işyerlerinde herhangi bir aksaklığın olması durumunda tüketicilerimiz mağdur olmakta ve ticari kazançlarında da büyük kayıplar oluşmaktadır.

İşyeri kira sözleşmesi yapan tacir bir tüketicimizin elindeki kira sözleşmesi ile yaptığı yeni abonelik başvurusunda, bir önceki kiracının borcu nedeniyle abonelik başvurusu reddedilmiş, müracaatları kanun tanımaz ve sorumsuz bir şekilde işleme alınmamış ve tüketicimiz de mevzuat konusunda yardım talebiyle tüketici örgütümüze başvuruda bulunarak bu hakkı elde etmiş ve mağduriyetten kurtulabilmiştir.

Bu ve benzeri durumlarda tüketicilerimiz zaman geçirmeden;

Yasal mevzuat konusunda tüketici örgütlerinden yardım alarak yazılı bildirim, ihtarname vb.usullerle müracaatlarına kanuni nitelik kazandırmalı, haksız ve hukuksuz yapılan işlemlere karşı somut deliller oluşturmalılar,

6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerini dikkate almaları gerekmektedir.

Bu mevzuattaki hükümler çok açıktır ki;

…daha önce kullanımda bulunduğu yerde elektrik borcunun olmadığını gösterir “Borcu yoktur” belgesi istenmez!  …bahsi geçen binanın veya tesisin mülkiyetinin kime ait olduğu konusunda da tüketicinin beyanı esas alınır ve bu hususta ayrıca bir belge istenmez.  …elektrik enerjisi hizmeti alan tüketicilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tüketicilerin haklarını, hukuken karşı tarafa yazılı olarak bildirmeleri önem arzetmektedir. Aksi halde hizmet sağlayıcı firmalar keyfiyetle hareket etmeye devam edecek ve tüketicilerimizin mağduriyetine sebep olmayı sürdüreceklerdir.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property