''hak arandıkça haksızlık azalır''


 ‘‘Hak arandıkça haksızlıklar azalır’’

GAZETE BİR – GÜNCEL – 23 Mart 2016

Antalya Kaza Mağdurları Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü, “Bilinçli bir toplumun oluşması ve tüketicinin haksızlıklara karşı her anlamda korunması, haksızlıklar karşısında suskun kalarak değil hakların hak sahiplerine teslimi için hakem heyetlerine yapılacak başvuru sayesinde gerçekleşir” dedi.

Körükçü, “Tüketicilerin son zamanlarda özellikle hizmet sektöründe yaşadığı  mağduriyetlerin başında tacirler tarafından ürünlerine fatura kesilmemesi geliyor. Bu nedenle  ayıplı ve arızalı ürünlerin işlemlerinde tacirlerin fatura kesmemeleri tüketici hakları için kabul edilebilir bir durum değildir” şeklinde konuştu.

“TÜKETİCİ HAKKINI DOĞRU ARAMALI”

Tüketiciler herhangi bir ürün satın alırken ürün bedelini ya kredi kartı ile yada faturalarından mahsupla veya  nakit olarak ödediklerinde yeni alınan ürünün tüm belgelerini, faturasını, aparatlarını orijinal şekilde almaya özen gösteriyorlar. Durum bu düzeydeyken  ürünlerinin ayıplı olması veya arızalanmaları durumunda, garanti kapsamında yada dışında hizmet almak şeklinde yaptıkları işlemlerde bu hassasiyetlerini maalesef göstermemektedirler. Üstelik hakları ve yapmaları gereken hususlarda da doğru yolu seçmedikleri için mağdur olmaktadırlar. Satın aldıkları ürün yada herhangi bir hizmet bedeli için karşı taraf tacirin fatura vermemesi ve bizim de bu konuda duyarlı olmayarak fatura almamamız yasal açıdan her iki tarafı da suçlu duruma düşürmektedir” diye konuştu.

“YASAL YOLLAR DOĞRU TAKİP EDİLMELİ”

Fatura kesilmeyen tüketicilerin izlemesi gerektiği yasal yolları açıklayan Körükçü, “Tüketiciye fatura kesmeyen ve mesafeli satışlarda fatura göndermeyen veyahut başka kötüniyetli, hileli yollarla bundan kaçınan tacir için izlenmesi gereken yasal yollar şöyle olmalıdır: Öncelikle tüketici, ürün satışı yapan veya hizmet veren tacire ihtarname çekerek ve 7 gün içerisinde fatura kesmezse hakkında yasal işlem yapılacağını ve dava açılacağını karşı tarafa bildirmelidir. Şayet fatura düzenlenip de tüketiciye gönderilmezse tüketici bir dilekçe yazıp ilgili vergi dairesine bildirirse ceza almaktan kurtulacaktır. Çünkü tüketicinin fatura alamamış olması insiyatifinde olmayıp karşı tarafın vermemesinden kaynaklanmaktadır. İlgilinin ihtarnamesi ve şikayet dilekçesi de bunun kanıtıdır” şeklinde konuştu.

“TÜKETİCİ VERGİ MAHKEMELERİNE BAŞVURULMALI”

Olumsuzluk karşısında tüketicilerin tüketici vergi mahkemelerine başvurması gerektiğini ifade eden Körükçü, “Tüketiciye herhangi farklı bir durumda fatura almaması-alamaması nedeniyle bir idari para cezası gelirse bu durum tüketicinin doğru yolu izlemeyerek yaptığı işleminden dolayıdır. Ceza kişiye posta yolu ile tebliğ edilir. Gelen tebligatta itiraz süresi ve şekli belirtilir. 2577 sayılı yasadaki idari dava açma ile ilgili hükümler hem idare hem de vergi mahkemeleri için hemen hemen aynıdır. Tüketici vergi mahkemesine başvurmalı yada cezaya ilişkin bir dilekçe yazarak Vergi Usul Kanunun 376. maddesi gereğince bunu ödemek istediğini belirtmelidir. Böylece cezanın üçte biri kadar indirim yapılacak ve 2/3 lük kısmı ödenecektir” diye konuştu.  Kaynak : Mustafa KAHRAMAN

 

http://gazetebir.com.tr/haber/hak-arandikca-haksizliklar-azalir/

 


Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property