‘‘ihtiyari arabuluculuk ZORUNLU oluyor’’


Antalya, 07.01.2016

‘‘ihtiyari arabuluculuk ZORUNLU oluyor’’

İhtiyari arabuluculuk sisteminin 2012 yılından bu yana uygulandığı ülkemizde, uyuşmazlıkların çözümünde etkin faydasının görüldüğü ve tüm dünyada yaygın olduğu konusunu değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Kaza Mağdurları, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Hukukçu/Ekonomist Ali Körükçü;“ilk olarak iş davalarında arabuluculuğun zorunlu hale getirileceğini, tarafların önce arabulucuya gideceklerini şayet oradan sonuç alınamaz ise mahkemeye gitmek zorunda kalacaklarını ve böylece sistemin mahkemelerin iş yükünü oldukça azaltacağını, 3-5 yıl gibi süren davaların çok kısa sürede çözüme kavuşturulacağını’’ söyledi.

Adalet Bakanlığı, taraflar arasındaki bazı uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözmek için 22 Haziran 2012’de 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile arabuluculuk sistemi kurdu. Daha sonra da Arabuluculuk Yönetmeliği 26 Ocak 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak 22 Haziran 2013’de yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuk sisteminin 14 Kasım 2015’den itibaren resmen yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlarda, hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisine Arabuluculuk eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda arabulucular ikna yöntemleri, müzakere yöntemleri gibi psikolojik eğitimleri alarak sınav ve mülakat sonunda başarı göstermeleri halinde sertifika alabilmekte ve sicile kayıt olmaya hak kazanmaktadırlar. Arabulucu olmak isteyen hukukçularda ise 5 yıllık kıdem şartı aranıyor.

Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde arabuluculuk sicili bulunmaktadır. Taraflar yayınlanan bu sicile bakmak suretiyle sicile kayıtlı herhangi bir arabulucu seçip, taraflar çözümü kendileri üretecekler ve kararları kendileri vereceklerdir. Arabulucular (ombudsman) teknik sistematik uygulamalar yapmak suretiyle onlara yardımcı olacaklardır.

Arabuluculuk sistemi hukuk uyuşmazlıklarıyla ilgili uygulanacaktır. Hukuk uyuşmazlıklarında da kamu düzenine ilişkin olmayan uyuşmazlıklara bakılacaktır. Velayet ve boşanma davaları arabulucuların işi değildir.

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacakları ile işe iade talepleri zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak ve bu talepler için doğrudan dava açılamayacaktır. Arabulucuya başvurmadan açılan davalar incelenmeden reddedilecek, taraflar arabuluculuk yoluna başvurdukları halde anlaşamazlarsa dava açabileceklerdir.

Zorunlu arabuluculuk; adliyelerde kurulacak arabuluculuk merkezleri tarafından yönetilecek olup sürecin en çok iki hafta içinde sonuçlandırılması öngörülüyor. Arabuluculuğa başvuranların genellikle ilk bir-iki saatte anlaştıkları görülmektedir. Sürecin uzaması halinde ise arabulucunun süreyi bir kez uzatma yetkisi olacak ve arabuluculuk boyunca dava açma süreleri işlemeyecektir.

Arabuluculuk ücretinin ilk (2 saati) devlet tarafından karşılanacaktır. Ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk ücreti seans saat başı 120 TL olarak belirlenmiştir. Anlaşma gerçekleşmez ise bu ücret yargılama giderinden sayılacak ve ilk (2 saatte) anlaşma sağlanamazsa arabulucu taraflardan ücret isteyebilecektir. Uygulamada taraflardan birisinin geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk görüşmelerine katılmaması halinde, haklı çıksa dahi yargılama giderlerine mahkûm edilmesi gündemdedir.

Sistemde gizlilik ilkesinin uygulanacağı ve şirketlerin ticari sırlarının da gizli kalacağı yetkililerin vurguladıkları ilkeler arasında bulunmaktadır.

Bakanlık; borç, alacak, ticari, icra, nafaka gibi davaların arabuluculuk kapsamına öncelikle alınacağını belirtilmekte olup halen Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarında 160 ülkede arabuluculuk sistemi mevcuttur.

 

Ali KÖRÜKÇÜ / Gn.Bşk.

 


antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya havaalanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya flughafen transfer Hatay araç kiralama